Aero2® Series


Stroje s podporou IoT pre Industry 4.0

Riešenie pre každú aplikáciu

Aký typ tryskacieho zariadenia je pre vás vhodný?

IceTech® Series


Všestranné a spoľahlivé stroje pre maloobjemové aplikácie

i3 MicroClean® 2


Tryskač suchého ľadu MicroParticle s podporou IoT pre Industry 4.0

SDI Select™ 60


Použijete akýkoľvek dostupný suchý ľad pre širokú škálu aplikácií