O suchom ľade

Suchý ľad je zaužívaný názov pre pevné skupenstvo oxidu uhličitého. Najčastejšie je používaný ako všestranný ochladzovač a médium pre kryogenické čistenie (otryskávanie suchým ľadom). Suchý ľad sublimuje, to znamená, že sa mení z pevného skupenstva na plynné bez prechodu cez tekutú fázu a to pri normálnom atmosférickom tlaku. Sublimačná teplota je -78.5 °C. Nízka teplota a priama sublimácia na plyn, ktorý je netoxický, bez farby a zápachu mu dáva vlastnosti efektívneho ochladzovača. Jeho teplota je nižšia ako teplota obyčajného ľadu (z vody) a voľne sa odparí do ovzdušia bez zanechania vlhkosti.

Hustota suchého ľadu je rôzna, ale obvykle sa pohybuje medzi cca 1,4 a 1,6 g/cm3. Jeho entalpia sublimácie je 571 kJ / kg (25,2 kJ / mol). Suchý ľad má nízku tepelnú a elektrickú vodivosť.

suchý ľad do miešaných drinkov

chladenie a preprava farmaceutických a biologických materiálov

chladenie, preprava zeleniny a ovocia

čistenie a príprava materiálových povrchov