Cenník prenájmu zariadenia pre otryskávanie suchým ľadomPrenájom zariadenia:


Prenájom zariadenia Icetech KG50V komplet,  KG30V komplet + aplikačné trysky, chrániče sluchu, 30-50 m hadica pre prívod stlačeného vzduchu, lopata na suchý ľad:


1 – 3 dní         200  EUR/deň

3 – 14 dní       190  EUR/deň

14 – 30 dní     180  EUR/deň

Dlhšie obdobie cena po vzájomnej dohode


Priemerná hodinová spotreba suchého ľadu je 45 kg


Prenájom zariadenia Icetech KG6V komplet, + aplikačné trysky, chrániče sluchu, 30-50 m hadica pre prívod stlačeného vzduchu, lopata na suchý ľad:


1 – 3 dní         150  EUR/deň

3 – 14 dní        140  EUR/deň

14 – 30 dní      130  EUR/deň

Dlhšie obdobie cena po vzájomnej dohode


Priemerná hodinová spotreba suchého ľadu je 40 kg


Cena zahrňuje zaškolenie pracovníkov pre bezpečnú manipuláciu a prácu so zariadením.

Nezahrňuje dopravu na miesto určenia. Suchý ľad.


Podľa požiadavky zaistíme dodávku suchého ľadu. 

Cena za TCO2:               na dopyt

Prenájom kontajnera:      5,00 EUR/deň 


Suchý ľad sa dodáva v izolovaných kontajneroch o objeme 100, 200, 300 alebo 400 kg.


Pri  objednávke suchého ľadu účtujeme dopravné náklady 0,75 EUR/km (z Bratislava - na miesto určenia)


Prenájom kompresora Kaeser M80, 14 bar sdochladzovaním afiltráciou vzduchu


1 deň                180 EUR/deň

3 – 14 dní         155 EUR/deň

14 – 30 dní       120 EUR/deň

Dlhšie obdobie cena po vzájomnej dohode


Komplet zariadenie  KG50S , KG30S + kompresor + príslušenstvo


1 deň                  500,00 EUR/deň

3 – 14 dní         400,00 EUR/deň

14 – 30 dní       350,00 EUR/deň

Dlhšie obdobie cena po vzájomnej dohode


Dopravné náklady 0,75 EUR/ km


Pri prenájme zariadenia je potrebné zložiť kauciu vo výške 1500 Euro za každé zapožičané zariadenie. Kaucia je vratná ihneď po vrátení nepoškodených a vyčistených zariadení. V prípade vrátenia nevyčisteného zariadenia účtujeme za vyčistenie 100 Euro.