Inovatívne riešenia pre širokú škálu aplikácií

Tryskanie suchým ľadom je efektívnym riešením pre širokú škálu aplikácií, vrátane ekologického čistenia

Suchý proces

Otryskávanie suchým ľadom je čisto suchým procesom. Granule suchého ľadu sú  CO2 a tie sa okamžite odparujú pri kontakte s čisteným povrchom.


Žiadny odpad

Technológia čistenia neprodukuje žiadny sekundárny odpad. Po čistení sa odstránené zvyšky    jednoducho pozametajú alebo povysávajú.


Ekologické

Otryskávanie suchým ľadom je úplne neškodná a ekologická technológia. Nedochádza k únikom toxických látok a nepoužívajú sa žiadne podporné chemikálie. Šetrí náklady spojené s dodatočným odstraňovaním iných otryskávacích médií, (piesok, struska, sóda ap.), prípadne rozpúšťadiel.


Neagresívny

Otryskávanie suchý, ľadom je neabrazívne. Čistené povrchy ostávajú nepoškodené, čo sa nedá dosiahnuť čistením oceľovou kefou, škrabkami, alebo iným spôsobom tlakového čistenia (pieskovanie, otryskávanie struskou, kovovými materiálmi ap.)


Zvyšuje kvalitu výroby

Otryskávanie suchým ľadom umožňuje udržiavať v čistote nástroje a zariadenia aj počas výrobného procesu, bez zložitej demontáže alebo nákladnej odstávky strojov. Poskytuje preukazatelné zníženie nákladov.


Rýchlo a efektívne

Kombinácia rýchleho čistenia a široký výber aplikačných trysiek, umožňuje efektívne čistenie aj ťažko prístupných častí a súčastí. Nezostávajú žiadne zvyšky čistiaceho média na reťaziach a hnacích prevodoch.


Zníženie nákladov

Skrátenie času odstávky strojov. Zvýšenie kvality výroby. Čistenie na mieste bez zložitej demontáže. Znižuje náklady na čistenie a údržbu, nahradí drahé a ekologicky škodlivé chemikále a rozpúšťadlá.